1. 1. 2017 Nedeľa

4009.

Riešili sme to pred rokom. Zas ťa to tak vehemeNtne interesuje?

Zas. Ak téza platí, mŕtvy muž prichádza. Tak dá sa?

Nedá. Máš poškodeNý matrix.

Nepotešil si ma, ale ani nezarmútil. Všetko naj v Novom roku tebe a hlavne cieleNe, či náhodným Nástenkovým okoloidúcim.

V Novom roku nech sa darí

všetkým okoloidúcim

Nech Čert poleNá kladúci

smelé plány nám nemarí

A opciu na akcie