Zľava: Maťo, Peťu, Juro, eN, dr. Mladý st., Roďo, Filip eS, bluristi: Roďo, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Hustopeč story

eNeM 474/044

Prievidza - LETokruh - 1. 6. 2017

Výsledky

Najspoľahlivejší ukazovateľ cesty, ktorá na planétu eM size nevedie, je slnko, hustopečúce na mládeNca, vlečúceho sa za riedko siatou akciou. Jediné pozitívum, ktoré okrem 925-tej akcie a eN-tej figúry

Miro eN Kriško (5:01:04 - 1./42,2km) z LETka odniesol, je pozitívny split 2:45.

1. eN - eNeM474/044 Prievidza, LETkruh, 1. 6. 2017 (split +2:45)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:21

1:09:40

1:47:06

2:21:30

2:55:58

3:33:53

4:12:06

4:47:15

5:01:04

34:21

35:19

37:25

34:24

34:28

37:56

38:13

35:09

13:49

6:52

7:04

7:29

6:53

6:54

7:35

7:39

7:02

6:18

.

Nedopísal eN, 1. 6. 2017.