2. 4. 2018 Pondelok

4346.

Daj čokoľvek do rámčeka eNtý, bude to spochybniteľné.

Dávam tam nespochybniteľný obsah KamieNko môj.

Neznášam ikonopisné obkecávanie! Choď priamo na vec!

Tešik, nespochybniteľná vec.

Strhávam obkecávaciu nálepku a..., zmysel to nedáva.

Dáva KamieNko môj. Dospel som do bodu, v ktorom vnímam zmysel mnohokrát počutého úplne inak, ako doteraz.

Mnohokrát počuté si vyslovil ani razkrát. Urob to!

Where were you when I was burned and broken?

Že kde som bol, keď si bol vyhoreNý a zlomeNý? Som furt doma. A dobrá správy, And headed straight Into the shining sun.

Tak ďaleko nie som. Optimizmus na konci tunela pesimizmu nevidno.

Nentavý je divízny zvon

Nepohne sa Nezazvoní

ZnaveNe vlečie sa koník

Za hlavu technik revízny

chytá sa Bez revízie

skončí to nešťastné zviera

Zlá prognóza pre rytiera