SloveNské titulky: eN.

Prelet nad ČSSR mierečným priestorom od roku 2006.