Jaroslav Sopuch

2.9.2013 (10:11)

Ďakujem všetkým účastníkom 2.r.a Národného maratónu Bratislava-Devína, ktorý sa uskutočnil 1.9.2013.

Všetky výsledky sú na www.championchip.cz.

Naša stránka je nefunkčná.

2 voľné vstupy do posilovne Fit up v Petržalke sú na základe štartovného čísla. 1 vstup do Plavárne Pasienky je tiež zabezpečený na základe štartovného čísla.

Niektorí účastníci si nevložili svoje veci do čierneho igelitového vrecia v šatni v priestoroch recepcie Hotela SOrea.

Obedy pre pretekárov boli zabezpečené vo Fakulte tel.vých.a športu v Bratislave. Niektorí sa v jedálni naobedovali, niektorí nie. Obedy sa vydávali na základe št. čísiel.

Všetkým pretekárom bola pri prezentácii poskytnutá informácia pri prezentácii, kde sa budú stravovať.

Niektorým bol zabránený vstup do budovy vrátničkou FTVŠ, prebiehalo tam viac akciií, žaidal sa od nich žltý lístok.

Je absurdné, že napriek tomu, že bolo zakontrahovaných 100 obedov v jedálni vo FTVŠ nesmeli na základe pokynu prodekana použiť 1.9.2013 WC po obede. Keď som sa to dozvedel osobne som to riešili na mieste, k dohode nedošlo. 29.8.2013 bola vykonaná kontrola prístupnosti sociálnych zariadení na prízemí /WC+sprchy/ boli v jednom.

Štartové čísla so zicherkami

Nevyzdnihnuté obedy sme s kolegom prevzali do plastových obalov a preniesli do Hotela Sorea-Regia o 15.00 hod, kde bolo vyhodnotenie pretekov. Prítomní pretekári si obedy prevzali.

Jedálňou vo FTVŠ /prevázkuje ju súkromná spoločnosť/ je nám fakturovaných 100 obedov v cene 1 obed 4 eura.

Štartové čísla boli zo začiatku bez zicheriek, ktoré neboli dodané.

Bol zabezpečený dostatok nápojov Hypotonick Sport DrinkI. Carnitine, Glycine, Tourine, Minerals Black Currant,Green Tea&Lemon Flavour. Dostatok mineral. vôd Lucka. A aj dostatok čokolády. Bola pristavená aj cisterna s pitnou vodou BVS. Napriek celkovému dostatku nápojov, nebol ich dostatok v cieli.

Banány, sol neboli k dispozícii, aj keď tam mali byť.

Niektorí zahraniční pretekári hodnotili podujatie kladne.

Štart pretekov bol presne tak ako mal byť o 9.00 h. Bezpečnoasť a ochrana pretekárov Krajs. riad. pol. zboru bola zabezpečená vzorne. Kooperovať a koordinovať som musel veci promtne s príslušníkmi polície na mieste, obrátke v Devíne, 10 km,a i,.

Zároveň posunovať dopravné značenia. Koordinovať dopravu pretekárov na 10 km z Devína späť do miesta štartu.

Pre mňa ako hlavného a zodpovedného organizátora bolo prioritou bezpečnosť Vás pretekárov.

Dopravný podnik Bratislavy neodsúhlasil trasu maratónu. Krajské riaditeľstvo Polic.zboru odsúhlasilo.

Žiadalo sa odo mňa, aby som súhlasil s obojmernou premávkou autobusov, z aspektu finanč. strat DPMB. Pre KR PZ a pre nás bola doležitá Vaša bezpečnosť, preto DPMB jazdil podľa pôvod. projektu dopravy.

Snažili sme sa ponúknuť nadštartné podmienky, čo sa týka prihlasovania priamo na mieste v deň pretekov 1.9.2013. Urobilo nám to veľké problémy, lebo mnohí z Vás Ste si to nechávali na poslednú chvíľu do 8.00 pred štartom o 9.00 hod.

Nakoľko nie vždy máme správny výber spolupracovníkov, došlo aj u nás ku subkoordinácii a chybám za ktoré sa Vám ospravedlňujem.

Väčšina z Vás Ste boli na vyhodnotení pretekov o 15.00 hod, mnohí ma poznáte. Nikto z Vás nevystúpil z kritikou na našu adresu. Vyhodnotil som podujatie. Organizovať podujatie v BA je maratónom prekon. prekážok. Ďakujem aj mojim priateľom, ktorí riešili problémy, ktoré mali zabezpečovať iní v deň pretekov a nenechali ma v tom v kritckých situáciach samotného a podujatie sa mohlo úspešne ukončiť.

PaedDr.Jaroslav Sopuch, prezident MK Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava

evas

2.9.2013 (14:51)

1. Naša stránka je nefunkčná!!! Vrelo súhlasím.

2. Voľné vstupy do posilovne, fitnes atď. určite sa im najviac potešili "cezpoľní" i zahraniční účastníci.

3. Obed? No mňa čakala už len zamknutá jedáleň na FTVŠ a nikto nič nevedel, kde som bola presne o 15 hod., kedy sa malo začať s vyhlasovaním výsledkov. To bolo presunuté do Sorey, ale bolo "po" obede. I napriek info., . JS, že nevyzdvihnuté obedy prevzali a odovzali pretekárom pri vyhodnotení. Ale to ma netrápi vôbec.

4. Dostatok nápojov??? Že by som bežala iný maratón? Všehovšudy boli iba dve občerstvovacie stanice na celý maratón, resp. polmaratón. Na stole niečo farebné a veľmi presladené /asi tie honosné názvy/ + bonboniera s mäkkými /od tepla/ bonbónmi, ktoré zalepili celú pusu.
Počas prezentácie v predošlý deň niekoľkokrát proklamované banány, cukor, soľ ´nič Voda v cieli? čo by ste nechceli!!! Po pôvode "špongií" radšej nebudem pátrať.

5.." Niektorí zahraniční pretekári hodnotili podujatie kladne. "

Neviem ktorí, ale p. Anton Reiter, pravidelný účastní BAH, určite - myslel si asi, že ide o jeden z nich.

6. A "čerešnička"? Všetci pretekári pri prezentácii dostali tričko "SALZBURG MARATHON" 5 mai 2013 - s tým, že ak chcú, môžu si logo NÁRODNEHO MARATÓNU ísť dať nastriekať, už neviem na akú ulicu /či za úhradu, to už neviem, ale iste to zasa potešilo hlavne tých, ktorí neboli z BA/.....mimochodom, všetci usporiadatelia a devy naokolo toto logo na oblečených tričkách nastriekané mali.

Neviem, či toto slúži ku cti podujatiu pod prívlastkom NÁRODNÝ....

Štartovné čísla a ich nedostatok v deň konania pretekov...zicherky...k tomu nech sa vyjadria tí, ktorým sa to stalo.

6. Vyhlasovanie výsledkov.? Nuž asi v tom zmysle, že" vyber si pohár aký a ktorý chceš / samozrejme bez označenia, kedy, kde a za čo..../Diplomy , tých bolo habadej.

7. Na záver: Trať veľmi pekná, políciou dobre zabezpečená - hlavne z pohľadu tých pár maratóncov, ktorí sme sa tam po jednom "trúsili" - boli veľmi trpezliví a celý pruh cesty sme mali pre seba, to bol "prepych"...To, či trať bola dlhšia, alebo nie - to neviem, tí , ktorí mali GPS, tvrdili, že áno.

Ešte toľko - konanie tohto maratónu bolo na jeden rok prerušené a tak si myslím, že bol naozaj dostatok času popasovať sa s nedostatkami na ktoré upozornil 1. ročník - týka sa to aj spolupracovníkov p. JS . Inak boli veľmi milí, ale každá ich odpoveď bola - spýtajte sa pána prezidenta. Pri organizovaní takéhoto podujatia /asi sa znova opakujem/ je treba mať zohraný tím, ktorému dôverujem a nechcieť robiť všetko len sám.

No ale aby som nekrivdila s tými tričkami - mohli sme si ich na záver nabrať do "foroty" aj na budúci rok..."SALZBUG MARATHON",

A ešte - nesúhlasím s tým , že "Organizovať podujatie v BA je maratónom prekážok"...keď spočítam tie nespočítateľné bežecké podujatia v BA, ktoré vznikli za posledné tri roky a sú čoraz úspešnejšie....nemôžem tomu veriť.

Jaj a teraz ma ešte napadlo niečo - po spoločnom štarte sme sa mali z stmeliť do hádam dvojradu, aby sme prebehli úzkou slávobránou z lístia /vidno to na fotkách L. Marasa/....nie ako na iných maratónoch, kde je využitá celá šírka "snímacieho koberca" ....tu jeho nevyužité časti boli v hluchom priestore

Peter Ševčík

2.9.2013 (19:24)

Bol som jedným zo spolupracovníkov pána JS od samého začiatku a bol som tvorcom web stránky 2.ročníku. Plne súhlasím s Vašimi pripomienkami. Musím však niektoré veci uviesť na pravú mieru:

1. Túto stránku som zrušil ja po hrubom verbálnom a neopodstatnenom útoku pána JS.

4. O nedostatku nápojov som vedel a viackrát som žiadal pána JS o dodanie alebo presunutie nápojov na štart. On však "riešil problémy bezpečnosti", ktoré dokonale zabezpečili policajti tak, že sa vozil celý čas vozil v aute s časomierou, kde vôbec nebol potrebný.

6. Štartových čísiel bolo celkovo 400, teda viac ako bolo potrebné. Prvé dva dni zicherky skutočne neboli, ale v deň konania už boli a každému boli pribalené do papierového vrecka s čipom.

7. Môžem potvrdiť, že trať bola vymeraná presne, videl som protokol o meraní trate na základe ktorého bol vydaný certifikát.

Na vysvetlenie k spolupracovníkom p. JS:

- pán JS nevypracoval žiaden organizačný plán (citujem "on ho nepotrebuje, on ho má v hlave") s rozdelením úloh na členov a pomocníkov, napriek našim upozorneniam. Postupoval mnohokrát chaoticky, mnohí nevedeli ani čo majú robiť, všetko a všetkých chcel kontrolovať sám, čo sa pri takejto akcii nedá zvládnuť, s čím s Vami súhlasím.

- keď sa veľa vecí nechá na poslednú chvíľu a "len ja sám ja sám", tak verím, že je to "maratón prekážok".

deVil

2.9.2013 (19:47)

Nuž, to čo napísala EvaS je pravda; keď to skombinujete s vyjadrením Petra Ševčíka, dostanete dosť realistický obraz tohto behu maratónskeho. Mike H. mi aj napísal, že nemusím písať doják, ale ja ho aj tak napíšem, aj keď k organizácii maratónu nič nového nepoviem. Možno niekoho zaujmú pocity bežca na tomto podniku. Pravdu povediac, je mi JaraS ľúto, lebo vykonal veľa práce, žiaľ málo efektívnej.

Jaroslav Sopuch

2.9.2013 (20:57)

2 voľné vstupy do posilovne Fit Up v Bratislave sú k dispozícii aj 1 vstup do plavárne. Samozrejme v Bratislave , nie v Tlmačoch. Keď bude v Tlmačoch podujatie bude všetko tam.

Vzhlásenie výsledkov prebehlo a malo byť v Hoteli Sorea.Anton Reiner, poľskí pretekári,Laco Maras obedovali medzi 14.30-15.00

v jedálni FTVŠ spolu s mojim kolegom, keď som sa sťažoval,že prečo,ked bola dohoda, že pre výdaj obedov stačia štartovné čísla, tomu tak nebolo.Prečo vrátnička nepúšťala našich účastníkov a prečo pretekári nemohli použiť sociálne zariadenia po obede, nevedel mi odpovedať majiteľ jedálne.

Bol dostatok nápojov, ale nedostatok nápojov v cieli mohol byť promtne vyriešený, keby som bol o tom informovaný. Každý za niečo zodpovedal.

Nemohol som byť všade.

Rozhodne si za tým stojím, že je rozdiel organizovať preteky v Bratislave a v okresnom meste.

Rád pozvem na tlačovú besedu do televízii všetkých, aby som ich presvedčil argumentami, že správcovia kominikácii nevedia reagovať ani za 2 mesiace na žiadosti o súhlas s trasou maratónu.

Na čo som upozorňoval na Mestskom zastupiteľstve Hl.mesta Bratislavy. Sú aj o tom záznamy z prenosu.

Organizoval som 2 ročníky podujatia, viem o čom hovorím a píšem. Behám maratóny a som jeden z Vás.

Kritizovať to je to najľahšie. Vytvoriť podujatie-zorganizovasť je vec. Nesúhlasím, s pochybňovaním dĺžky trate podľa GPS.

Trať nebola dlhšia, trať meral svetový certifikátor a traja sme 29.8.2013 označovali podľa certifikovaných súradníc kilometre.

S pokorou tvrdím, že či sa to niekomu páči alebo nie, je náš profil trate najlepší v Európe. A aj najkrajší.

Jasne som vysvetlil, že účastníci majú možnosť si dať urobiť dotlač nášho loga na tričko na Mariánskej ulici v Bratislave.

Na vyhodnotení Ing. Eva Seidlová si bola, mohla si vysloviť svoje otázky a námety. Kto robí , robí aj chyby. Hľadám riešenia.

Nuž som hrdý na to, že sme boli originálni, mali sme slavobránu zo živých kvetín /oleandre/ a rastlín/čo iní nemajú a nemali.

Nuž bolo to renomované záhradníctvo, ktoré určite lístie nepredáva.a nebolo to lístie. Okrasné kvetiny to boli. Lístie predsa popadá...

Spokojní pretekári sa zúčastnia opäť nášho podujatia, nespokojní nie.Ale aj reálna kritika nás posúva dopredu. To ,že účasť bola oproti r.2011 350 % je síce potešujúce, ale pre mňa neuspokojúce. Očakával som viac účastníkov.
V neposlednom rade je to aj výber spoľahlivých spolupracovníkov,o ktorých sa môžem v kritckých situáciah oprieť.
Vďaka priateľom,ktorí mi pomohli, keď druhí zlyhali. Podujatie mohlo uspešne prebehnúť a dokončiť.

Práve keď píšem, zisťujem,že pán Peter Ševčík dáva vyjadrenie.

Pán Peter Ševčík, správca webu,ktorý nikdy behy ani maratóny neabsolvoval chcel zasahovať do čisto špotových záležitostí, s ktorými nemal nikdy žiadne skúsenosti. Tak tomu bolo aj na poslednom výbore nášho maratónu, keď bol kategoricky proti tomu, aby bola zabezpečená pitná voda cisternou s pohárikmi Bratisl.vod.spoločnosťou a iné skutočnosti.

Svojvoľne a bez môjho súhlasu si prisvojil activnet, takže komunikácia prihlásených prebiehala cez neho, až potom som sa dozvedel mená prihlásených.
Navrhoval, neakceptovať prihlásených v deň preteku, deštrukčne pristupoval k samotnému podujatiu v deň pretrekov.

Bol som nútený si privolať priateľov a známych, ktorí mi v kritických situáciach pomohli.

Podával nesprávne informácie o benefitoch, že nie sú.Mám o tom dôkazy pretekárov.

Našťastie sa preteky dokončili úspešne, aj bez pána Ševčíka, ktorí na webe medzi prihlásených nezaevidoval pretekárov , ktorí mtam mali byť a neboli. A potom som musel to pretekárom vysvetlovať..pretekr Randl..a ďalľší...

Ešte raz som rád, že preteky sa uskutočnili aj bez deštrukčnej práci pána Ševčíka, ktorý pristupoval k práci svojvoľne a rád by bol keby prezentácia 1.9.2013 vôbec nebola, čo aj pred všetkými ,mi vyčítal. Nuž vypočul som si Vás bežcov a prezentáciu som dal aj v den pretekov. A teraz ma ukrižujte...

Peter Ševčík reaguje:

3.9.2013 (16:34)

Jaro,

žiadam ťa, aby si ma prestal verejne obviňovať na webe, lebo vyvodím z toho dôsledky. Toľko neprávd, krivých obvinení som od od teba nečakal.

1. Klameš, že som zasahoval do športových záležitostí, radil som ti len čo sa týka organizácie.

2. Klameš aj v tom, že som si privlastnil activenet. Zajedno nie je to activenet ale activeglobal.com, za druhé ako si môžeš prečítať v maili z 23. júla 2013, dal so ti presný postup, ako sa na ten activeglobal.com dostaneš a ty si mi ešte za to poďakoval, teda mal si k nemu rovnaký prístup ako ja. Inak ak si možno pamätáš na Hviezdoslavovom námestí som ti to aj ukázal na notebooku.

3. Zavádzaš aj v tom, že som nechcel, aby bola voda v cisterne. Nie je to pravda, ja som chcel, aby bola voda radšej v malých 1/2 l flaškách, ktoré si môžu bežci vziať zo sebou, v Devíne sme sa predsa o tom bavili a môže mi to dosvedčiť aj Darinka. Nakoniec sme s tebou súhlasili s tou cisternou, najmä ak si to mal zadarmo, ale predsa sme sa dohodli, že občerstvenie bude aj na štarte, ako 3. stanovišti.

4. Klameš aj v tom, že som neakceptoval prihlásených v deň pretekov. Celú noc som nespal, len pre to, aby som vyriešil ako čo najrýchlejšie zvládnuť nápor bežcov. Ráno o 6.30 hod. som to vyriešil tak, že som doplnil štartovné čísla neprezentovaných a okamžite poslal časomiere, ktorá ti to môže potvrdiť a ten mail mám aj ja. Potvrdiť to môže aj p. Jozef J., ktorý so mnou vydával štartovné čísla. Nápor sme napokon veľmi dobre zvládli, aj keď posledného som zapisoval o 8.45 hod. Pritom sám si napísal, že nám to urobilo veľké problémy - viď tvoj tvoj prvý príspevok.

5. Neviem o žiadnych pretekároch, ktorí tam mali byť a nezapísal som ich. Ak myslíš na tých, čo prišli priamo na štart a nie do hotela SOREA, tesne pred 9. hod. a nie do 8. hod. ako bolo uvedené na internete, tak som ich už ja zapísať ani nemohol. Evidovali sa priamo u časomiery a môže mi to potvrdiť pani od časomiery, ktorá mi to povedala. A čo sa týka Randla, ten sa predsa bol prezentovať ešte v piatok. Dostal číslo 20 a čip DW-8Y954. Ak ho stratil, nie je to moja vina.  20 Slovakia Eduard Randl DW-8Y954

6. Klameš aj v tom, že som podával nesprávne informácie o benefitoch. Ja som informácie o benefitoch vôbec nedával, nemal som totiž na to ani čas. Ja som riešil v tom čase riešil "športové" problémy s medailami, diplomami, obedmi a tričkami pre spevácku skupinu, pitnou vodou, pohármi, peniazmi na vrátenie zálohy prípadne ich rozmenenie na 5 Eur, obedmi, a ako perlička s WC a sprchou na FTVŠ ktoré podľa teba mali byť zabezpečené, niekoľko krát som teba alebo tvojho syna telefonicky vyvolával, aby si to zabezpečil, čo môžem zase dokázať výpisom s mojich hovorov z mobilu. Až keď prišiel prevádzkar s FTVŠ a robil veľký krik, prečo posielame bežcov na ich WC a sprchy, dobehol som za ním a dal som mu môj telefón, aby si si to s ním vyriešil. Počul som všetko čo ti hovorí a neboli to zrovna veľmi lichotivé slová.

7. Sám si predsa napísal, že "mnohí z vás si to nechávali na poslednú chvíľu" (opäť viď nižšie). Nevyčítal som to pred všetkými, ale len tebe. Nakoniec prezentácia bola a celkom úspešná.

Jaroslav Sopuch reaguje:

5. 9. 2013 (08:55)

JDržiteľom, registrátorom domény www.42195. sk je Miro Kriško.

Táto stránka nie je stránkou www.maratonbdb.sk, ktorej obsah bol umiestnený na gogli, ktorú Ste tam umiestnil a 1. 9. 2013 po 15. 00 hod svojvoľne zrušil.

Odopreli Ste prístup hlavného organizárora podujatia, ale najmä účastníkov podujatia k informáciam o výsledkoch podujatia na našej stránke. Nezvládli Ste a zneužilki situáciu neoficiálneho správcu webu. Opustili Ste svojvoľne kolegov, neboli Ste na vyhodnotení podujatia v Hoteli Sorea.

Naše podujatie bolo registrované cez activenetwork a aj umiestnené medzi významnými podujatiami vo svete. Registroval som ho pre náročnosť vypĺňania údajov s kolegami prac. na fakulte. Transakcia kredit prebiehala cez active network IN Court SUITE SAN DIEGO do Slovensk. sporit.

Komunikovali sme v anglickom jaz. s managermi Activenetwork, písomne. Ako je možné, že Ste sa dostali do systému activnetwork a prihlasovanie pretekárov prechádzalo najpv Vám a nie štatutár. zástupcovi, prezidentovi. MK Národný maratón Dr. Sopuchovi? Kto Vám dal na to poverenie. ? Vyčítal som Vám to! To, že Ste dali návod, aby som mal aj ja prístup k prihláseným, svedčí o absurdnosti situácii. V r. 2011 všetky infomáciie z activenetwork išli priamo prezidentovi MK. A nie sprostredkovanie. Preto sa poradím a prekonzultujem danú situáciu s expertami informačných technológii a inými zložkami.

Pán Ševčík, zanechali Ste svoje osobné veci, predlžovačku, prádznu pokladníčku, kábel ku tlačiarni, kartu metro v Hoteli Sorea, po Vašom opustení 1. 9. 2013 bez dozoru.

Nie som povinný zaťažovať sa Vašimi starosťami. Veci si môžete vyzdvihnúť v pondelok 9. septembra 2013 o 13. 00 hod na riad. Mestskej polícii-recepci, Gunduličova ul, v Bratislave, kde ich odovzdávam v prítomnosti svedkov.

Uzatváram týmto s Vami polemiku, ktorá je kontraproduktívna a k ničomu nevedie. Podujatie sa skončilo.

To nevylučuje, aby sa kolegovia vyjadrili, pokiaľ to budú považovať za žiaduce a aktuálne.

Športové podujatie bolo úspešné, ale nebolo bez problémov.

Už teraz s priateľmi, kolegami, ktorí ma neopustili, sa zamýšľame nad včasnou prípravou podujatia v r. 2014. V prvom rade to bude inovoaná stránka, zabezpečená proti zneužitu. Konkrétne prípravy začneme v októbri až po MMM Košice, ktorého sa zúčastním.

P. S. Nuž, nie je pre mňa zadosťučinením, keď ma včera 4. 9. 2013 zastavili niektorí mestskí poslanci hl m. Bratislavy, /po 19. 00/ ktorí boli informovaní o prekážkach podujatia , vyslovili mi na Primacialnom námestí v Bratislave slová uznania a obdiv? Poskytli mi vizitky. Boli z rôzných politických strán, šport predsa spája a nie rozdeľuje.

PaedDr. Jaroslav Sopuch, prezident MK Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava

Peter Ševčík  reaguje:

5. 9. 2013 (12:55)

K tomuto sa už verejne nebudem vyjadrovať. Je to zbytočné.

PeterK reaguje:

5.9.2013 (10:34)

Jaroslav Sopuch/Peter Ševčík: je nutné aby ste takto amatersky a nedostojne hadzali spinu jeden na druheho na takto verejnom fore ? to ako spolu komunikujete asi vela vypovedá o sposobe ako pracujete a nedivím sa že to podujatie dopadlo ako dopadlo (nebol som tam..nevidel som - ale posobi to na mna takto).

Trailer reaguje:

5.9.2013 (16:07)

Národný = slovenský / bantustanský /,... kultúrny? Alebo ... Podľa mňa: národný sa nevyrába, národný sa stáva, za ...

Jaroslav Sopuch

2.9.2013 (23:56)

Vilo, pravdupovediac o tvoju ľútosť nestojím. Nemám čo ľutovať.

Petra Ševčík, je neoficiálny správca webu www.maratonbdb.sk.

Registráciu domény www.maratonbdb.sk vykonal a zaplatil poplatok PaedDr. Jaroslav Sopuch, štatutárny zástupca MK.

Peter Ševčík potom umiestnil doménu na google.  Bez poverenia a povolenia svojvoľne vstúpil do systému prihlasovania activ.net., ktorý bol v r.2011 vedený priamo na štatutárneho zástupcu MK. V r. 2013 tak najprv vedel on o prihlásených cez aktiv net. a nie štatutárny zástupca MK.

Mnohí prihlásení cez aktiv net, ale aj iným spôlsobom reklamovali, že nie sú medzi prihlásenými, aj keď zaplatili štartovné.

Mám dostatok písomných dokladov, kde urgujem pána Ševčíka, aby urobil nápravu. Aj na poslednom zasadnutí výboru MK v auguste bol na to upozornený. Na výbore sa správal arogantne a niektorí členovia ho museli napomínať, aby neskákal do reči.

Nikdy maratón, polmaratón nebežal, bol proti pitnému režimu zabezpečenou BVS, nič nezabezpečoval.Niektorí prítomní vyslovili názor ukončiť s nim po skončení podujatia spoluprácu.

Vstupenie do systému activ net bolo to, čo som mu vyčítal v cieli, kontroloval som stav pripravenosti pred pretekmi, počas pretekov a po preteku.. Konkrétne situácie som riešil v spolupráci s policajným zborom, musel som presunúť dobrovoľníkov na pokyn policajtov, premiestniť značky, dopravné značenia, určiť kde má byť 10 km časomiera, kde sa má otočiť vozidlo s časomierou, ako sa má otočiť, kadiaľ má jazdiť atď.Kde má čakať vodič na odvoz pretekárov na 10 km atď.

To že som bol bezpodmienečne potrebný s časomierou, vodiča, ktorý nemohol vedieť, kadiaľ má ísť atď.

Pitný režim, iontové nápoje, všetky veci som zabezpečovasl sám Som rád, že podujatie prebehlo dobre. Som spokojný.

Závisť je neznalosť. Neočakávam vďačnosť, ale mám radosť, že počet štartujúcich stúpol. Netrápim sa kvôli nevďačnosti, očakávam ju. Mnohí z Vás mi vyslovili podporu, kritici boli, sú a budú.

rudo

3.9.2013 (00:33)

keby Sturovci nechodievali slopat do Devina bez kreditnej karty, mohli sme byt bez tychto vsetkych nasledkov. Narodny?

palo

3.9.2013 (09:29)

Národný Devín som si zabehol a nelutujem. Ak bude aj o rok prídem znova. Bežal som polmaratón trať a občerstvovačky mi vyhovovali autá neprekážali. Ráno som si neprebral štartovací balík takže som bežal bez čísla a čipu nebol s tým problém. Trasu som zaznamenal GPS a ukázalo mi to mierečnú polmaratónsku vzdialenosť takže je zmeraná presne. Po behu som si prevzal diplom a medailu a potom o 14:30 som sa vrátil na miesto štartu aby som potom išiel do Sorea na vyhodnotenie zobrať si neprevzatý štartovací balík. Tam som zistil, že je aj obed tak som si dal rezeň, ryža, polievka. To že bude občerstvenie po behu som vedel ale čakal som nejakú igelitku po dobehnutí asi aj ako ostatní pretekári, ktorí po behu odišli. Na vyhodnotení som dostal štartovací balík ale štarové číslo už nie tak dúfam, že v posilovni bude stačiť aj účastnícky diplom. Ak bude toto podujatie aj o rok prídem určite trasa je dobrá a bežecká časť bola bez chýb. Odporúčam neignorovať tento pretek stojí za to sa zúčastniť.

Libor_M

3.9.2013 (12:35)

Zúčastnil jsem se a přidám názory:

-nehodnodte délky trati pomocí GPS. Pracuji přímo v tomto oboru a chyba 0.5km na celém maratonu je pořád ještě luxusní odchylka !!! Museli byste trat zaměřit geodetickou GPS a ne tím SIRF čipem, co nosíme při běhu v Garminech, Suntech, Timexech nebo v mobilu !!!!!

- pokud má trať certifikát, nemá určitě chybu více než 20m

- trať nádherná, zajištění bezpečnosti tratě dokonalé

- v místě startu měla být voda, vznikl tam u maratonu interval 8km bez občerstvení (17-25km) a i v cíli je také nutné se ihned napít vody

-obsah občerstvovaček: někdo do sebe nic jiného než banán nedostane - těm mohl chybět, v takovém teple stačí i čistá voda, zkušený maratonec neriskuje neznámé tekutiny

- bývá zvykem před startem vybrat od závodníků jejich vlastní rychlé cukry, minerální tablety apod., které mají označené svým startovním číslem. Tak jsem se aspoň naučil si to nést s sebou, taky dobře !!!

- pro příště: sprcha je nejdůležitější věc. Jídlo si kdekoliv koupím, ale se sprchou je to těžké.... sprcha a nějaká budoucí zdravotní sestřička s kurzem červeného kříže, která by na mne v cíli poznala, že kolabuji, to je nejdůležitější věc v cíli.

- tedy, pokud jdu někde na Hamburg, za 2E, tak asi nečekám nic......

- už jen kvůli nádherné trati nelituji své účasti

- jo a to převýšení (profil), pozor, to nebylo totálně nulové !!!

- přimlouvám se za trochu více propagace na Moravě a v Čechách, přihlášky obyčejně přes mail, je smutné běžet celý maraton sám a ani nepokecat..

- sicherky a číslo jsem v sobotu dostal, tričko nepotřebuji - to jsou blbosti, já vím, že prvomararatonec to hodnotí jinak

Jožo Mecele

3.9.2013 (16:17)

Jedna vec je certifikát trate a druhá, či organizátori trať vytýčia presne v duchu certifkátu. Nepíšem teraz konkrétne o Národnom maratóne v Bratislave, ale všeobecne. Žiadny certifikát nezaručí, že organizátori urobia tú štartovú čiaru, cieľovú čiaru, čiaru na obrátke na tom správnom mieste. To by musel dohliadnuť na to pri pretekoch ten dotyčný, ktorý trať meral a vydal certifikát.

Pavel_L

3.9.2013 (18:25)

Dobrý deň.

Chcel by som sa poďakovať organizátorom daného podujatia že sa daný maratón podarilo zrealizovať. Verím že ten najbližší bude zorganizovaný minimálne tak ako bol tento.

Chcel by som sa tiež osobne poďakovať pánovi Sopuchovi ktorý nemalo k realizácii daného maratónu prispel. Verím že na tom budúcom bude viac takých ako on aby sa táto športová aktivita mohla rozrásť v každom smere.

Tie drobnosti ako tu účastníci komentujú komentovať nebudem nakoľko verím že na tom budúcom všetci so svojimi návrhmi prispejú predom do organizácie daného podujatia aby sme vychytali aj tie drobné chyby. Inak celok bol super a teším sa na ďalší spoločný beh aj pri inej príležitosti.

evas

4.9.2013 (07:08)

Nuž, napísali sme, povedali sme. Iste sme to všetci mysleli v len dobrom, uvidíme, čo prinesie doba. Určite sa aj ja teším na ďalší ročník NMBDB.

V prúde diskusie nám - mne akosi uniklo, že tento maratón bol vlastne memoriálom Lacka Marasa ml. Mňa sa to obzvlášť týka, keďže som asi jedna z posledných, ktorá som s ním bežala dlhú trať . Spomínam často a cením si a uchovám "Poďakovanie za účasť", ktoré venoval MARAS team účastníkom maratónu .

Tomas

4.9.2013 (08:11)

Chcel by som sa podakovat panovi Jaroslavovi za vsetku jeho snahu a nasadenie. Ja som bol s jeho pracou velmi spokojny. Vramci moznosti spravil vsetko co mohol a patri mu vdacnost a pochvala.

Na doplnenie - moja vdaka a iste aj mnohych dalsich patri panovi Jaroslavi Sopuchovi za jeho uzasnu pracu na Narodnom maratone Ba - Devin - Ba

rudo

5.9.2013 (22:19)

K Vilkovmu dojaku - Bratislava prilis mala na 2 velke maratony.

Jesen prislis kratka na mnoho velkych maratonov na SVK pre ne-SZM-akov. Uz aj tak si BB a Kosice dost terminovo koliduju.

Devin Maraton by mohol mat sancu v termine medzi 24.12 a 3.1.. Snad 26.12. alebo 31.12. pripadne 1.1. by bolo zaujimave aj pre nezberacov na devinskej ceste zaveje snad nebyvaju, takze pluhy netreba.