10. 6. 2018 Nedeľa

4415.

eNtý, divergeNtná, alebo konvergeNtná ikona?

Záleží od uhla pohľadu KamieNko môj.

Vraviš konvergeNcia? Ale konvergeNtný bod máš zle čitateľný.

Taký je už osud bodu, kde sa stretávajú koľajnice. Teraz lepšie?

Lepšie, čiže horšie. Netuším, odkiaľ to padá.

Priamo zhora KamieNko môj.

Nevidím v tom hlavy, ani päty!

To ja v Tom Petty vidím, aj keď spieva Keith Urban.

Zas gitarista?! Odkloň voľný pád k utekaniu.

Utekanie som zrušil KamieNko môj.

Prečo!?

Bežala sa Senica, po nej Banská Bystrica. Musel som to zúradovať. Keby som utekal, bolo by treba zúradovať aj eNeM. To by som nestíhal.

A ako to súvisí s voľným pádom?

Napadlo ma, že ešte nedávno by sa určite našiel zberač, ktorý by sa o rýmujúci sa super dabl pokúšal. Voľný pád nám tieto chúťky berie.

Fuj, porazeNecká dikcia! Zakonči 4415-ku optimistickejšie.

Optimizmus je vysoko nado mnou. Nepadá voľným pádom, ako ja.

Nie je ti ľúto, že si sa o rýmujúci sa super dabl nepokúsil?

Nie. Nepokúšal by som, ani keby som na to mal, aj mal. Čo sa týka Senice, tú si snáď ešte niekedy zabehnem. Je to klub, do ktorého rád chodím. Šak SeNica. Pyšná Pažravá ma nikdy nelákala. Je klubom, kam nechodím. Nie leN preto, že sa nabúrala do Záhoráckeho termínu.

To ako Banskobystrický maratón je výnimočný ničím? Nájdi niečo!

Výnimočný je tým, že ho ako jeden z mála maratónov v širokom mierečnom okolí, neutekal Šaňoprezident.

Keď sa padá voľným pádom

brzdeNie je tak zložité

že zlyháva akvizitér

Redne akciové stádo

Je to vskutku Adrenalín

Dovtedy kým padať je kam

Horšie je keď končí štreka

Dopad je zlý vravia znalí

Sny plány a predsavzatia

na franforce náraz meNí

Pocit ako po mučení

Nikdy sa už späť nevrátia