DOJÁKY OBSIAHLE. ČÍTAJTE NIE SÚ ZLÉ!.....05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20

Stano Ďuriga

Trenčín

 

 

14. 4. 2020

Moja krížová cesta Maratón

Štrnásť zastavení

 

 

 

Trenčín a okolie, 30. 3. - 12. 4. 2020.