DOJÁKY OBSIAHLE. ČÍTAJTE NIE SÚ ZLÉ!.....05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21

Viliam Novák

Bratislava

 

 

8. 5. 2021

Nejubilejný 21. Bratislavský hamburg(ger)

spring edition

 

 

 

Bratislava SJK, 8. 5. 2021