DOJÁKY OBSIAHLE. ČÍTAJTE NIE SÚ ZLÉ!.....05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

Peter Pavuk

...

...

Hodnotenie 40 sezón

 

december 2022

Viliam Novák

Bratislava

15.4.2023

(Už) 18. ročník ČSOB Bratislava
Marathon 2023


 

Bratislava 2.4.2023

Viliam Novák

Bratislava

15.8.2023

Jubilejný, už 40. Rajecký maratón, 12.8.2023

 

Rajec 12.8.2023

Viliam Novák

Bratislava

8.10.2023

Medzinárodný maratón mieru

 

Rajec 1.10.2023