DOJÁKY OBSIAHLE. ČÍTAJTE NIE SÚ ZLÉ!.....05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

Peter Pavuk

...

...

Hodnotenie 40 sezón

 

december 2022

Viliam Novák

Bratislava

15.4.2023

(Už) 18. ročník ČSOB Bratislava
Marathon 2023


 

Bratislava 2.4.2023