VÝSLEDKY 2019
12. 01. 2019 CZE Ostrava Třebovice   15. Memoriál Jaroslava Dubničky  
05. 01. 2019 SVK Kolárovo        9. Kolárovský trojkráľový maratón
01. 01. 2019 SVK Žilina        307. Žilinský Hamburg 307/01    
2018....2018 SVK Bratisl. Rajec Košice  8. Slovenský pohár v maratóne